Vi köper hem & delar av hem

När ni eller era anhöriga
byter boendeform.

Blir oftast ett helt hem kvar

Blir oftast ett helt hem kvar

När ni tagit det ni ska
Så tömmer vi bort resten
Det som är säljbart köper vi